Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 Hangzhou West Lake 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Zhejiang

Zhejiang Province | Explore Zhejiang

Zhejiang | Local time:   
Zhejiang is an eastern coastal province in China. The word Zhejiang was the old name of the Qiantang River, in Hangzhou... Wikipedia
English Name:Zhèjiāng Chinese Name: 浙江 (Zhèjiāng)
Capital: Hangzhou GDP (2013): US$ 606.601 billion
Population: 54,890,000 (2013) Area: 39,300 sq miles
Key Cities: Hangzhou | Ningbo | Shaoxing | WenzhouYiwu


View Larger Map 

Travel & Tourism in Zhejiang Province

Zhejiang Province - Wikipedia
Zhejiang is an eastern coastal province in China. The word Zhejiang was the old name of the Qiantang River, which passes through Hangzhou...
 
Zhejiang Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Zhejiang, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.
 
Zhejiang Government
Zhejiang Provinces site provides an overview of Zhejiang, its government, investment, culture, news, travel and tourism and other information.

Colleges & Universities in Zhejiang Province

Ningbo University
Ningbo University is located in Ningbo, Zhejiang, China.It is a provincial governed key university in Zhejiang Province.
 
Zhejiang Gongshang University
Zhejiang Gongshang University is a public higher educational institution that focuses on the fields of business and technology.
 
Zhejiang University
Zhejiang University is a national university in China.