Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

Tianjin

 

Tianjin Culture Street

Great Wall in Tianjin 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Tianjin

Tianjin Municipality | Explore Tianjin

Tianjin | Local time:   
Tianjin is a major city in the northern region of China. It is governed as one of the four municipalities in China... Wikipedia 
English Name:Tiānjīn Chinese Name: 天津 (Tiānjīn)
Capital: GDP (2013): US$ 234.91 billion
Population: 14,131,500 (2012) Area: 67.5 sq miles
Points of Interest:


View Larger Map 

Travel & Tourism in Tianjin

Tianjin local time and weather
Current local time and weather in Tianjin...
 
Tianjin travel guide - Wikitravel
Open source travel guide to Tianjin, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.
 
Tianjin- Wikipedia
Tianjin is a major city in the northern region of China. It is one of the four municipalities of China.
 
E-North Tianjin
E-North Tianjin provides an overview of Tianjin, its economy, history, transportation, hotels, entertainment, restaurants, shopping, news...
 
Tianjin Government
Tianjin's Government provides an overview of Tianjin, doing business in Tianjin, travel and tourism and other general information about Tianjin.
 
Tianjin Museum of Modern History
An introduction to the Tianjin Museum of Modern History...

Colleges & Universities in Tianjin

Nankai University
Nankai University, commonly known as Nankai, is a public research university based in Tianjin on mainland China.
 
Tianjin University
Tianjin University is a national university and the first modern higher education institution in China. 
 
Tianjin University of Technology
Tianjin University of Technology is a university in Tianjin, China under the municipal government.