Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Shanxi Universities | Explore Shanxi

Colleges & Universities in Shanxi China

Shanxi University
Shanxi University is a public university located in Taiyuan City... 
 
Taiyuan University of Technology
Taiyuan University of Technology is a university in Shanxi, China, under the authority of the provincial government.