Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

Taiyuan

 

Taiyuan

Taiyuan 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Shanxi

Shanxi Province | Explore Shanxi

Shanxi | Local time:   
Shanxi is a province located in the northern region of China... Wikipedia
English Name:Shānxī Chinese Name: 山西 (Shānxī)
Capital: Taiyuan GDP (2013): US$ 205.4 billion
Population: 35,712,111 (2010) Area: 590 sq miles
Key Cities: Taiyuan | Datong

 
View Larger Map

Travel & Tourism in Shanxi Province

Shanxi Province - Wikipedia
Shanxi is a province located in the northern region of China
 
Shanxi Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Shanxi, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.
 
Shanxi Government
Shanxi Province is situated in the middle of the Yellow River valley...

Colleges & Universities in Shanxi Province

Shanxi University
Shanxi University is a public university located in Taiyuan City... 
 
Taiyuan University of Technology
Taiyuan University of Technology is a university in Shanxi, China, under the authority of the provincial government.