Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Jiangxi

Jiangxi Province | Explore Jiangxi

Jiangxi | Local time:   
Jiangxi is a province in China located in the southeast of the country. Spanning from the banks of the Yangtze River in the north... Wikipedia
English Name: Jiāngxī Chinese Name: 江西 (Jiāngxī)
Capital: Nanchang GDP (2013): US$ 233.3 billion
Population: 45,000,000 (2012) Area: 64,400 sq miles
Key Cities: Nanchang

 
View Larger Map

Travel & Tourism in Jianxi Province

Jiangxi Province - Wikipedia
Jiangsu is an eastern coastal province in China. The name comes from jiang, short for the city of Jiangning, and su, for the city of Suzhou...
 
Jiangxi Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Jiangxi, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.
 
Jiangxi Government
Located on the southern bank at the middle and lower reaches of Yangtze River, Jiangxi Province is adjacent to Zhejiang and Fujian Provinces...

Colleges & Universities in Jiangxi Province

Nanchang University
University is located in Nanchang, the capital city of Jiangxi...