Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Jiangsu

Jiangsu Province | Explore Jiangsu

Jiangsu | Local time:   
Jiangsu is an eastern coastal province in China. Wikipedia
English Name: Jiāngsū Chinese Name: 江苏 (Jiāngsū)
Capital: Nanjing GDP (2013): US$ 965.74 billion
Population: 79,200,000 (2012) Area: 39,600 sq miles
Key Cities: Changzhou | Kunshan | Nanjing | Suzhou | Wuxi


View Larger Map 

Travel & Tourism in Jiangsu Province

Jiangsu Province - Wikipedia
Jiangsu is an eastern coastal province in China. The name comes from jiang, short for the city of Jiangning, and su, for the city of Suzhou...
 
Jiangsu Government
Jiangsu Provinces site provides an overview of Jiangsu, its government, investment details, news, travel and tourism, and other information.

Colleges & Universities in Jiangsu Province

China University of Mining and Technology
China University of Mining and Technology is a national university...
 
Jiangnan University
Jiangnan University, situated in the beautiful city of Wuxi, Jiangsu Province, is one of China's national key universities.
 
Jiangsu University  
Jiangsu University is one of the key universities in China...
 
Nanjing Agricultural University
Nanjing Agricultural University is one of China's oldest and most prestigious universities of agricultural sciences...
 
Nanjing Medical University  
Nanjing Medical University was founded in Zhenjiang in 1934 when it was called National Jiangsu Medical College. It was moved to Nanjing in 1957...
 
Nanjing Normal University
Nanjing Normal University, on the threshold of its 100th anniversary, is striding on its way to prosperity.
 
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, established in 1952, is situated on the very site of the ancient Ming Palace of Nanjing.
 
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing University of Science & Technology, founded in 1953, is now one of the national key universities under the Commission of Science...
 
Nanjing University of Technology  
Nanjing University of Technology is a multiple-discipline research and teaching type university Wahich offers mainly engineering courses...
 
Nanjing University of Traditional Chinese Medicine  
Founded in 1954, Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, one of the earliest established universities of Traditional Chinese Medicine in China...
 
Nanjing University
Nanjing University is one of China's key comprehensive universities and it functions directly under the Ministry of Education.
 
Soochow University
Soochow University has 6 post-doctoral programs, 63 doctoral programs and 6 firstlevel doctoral discipline, 132 master programs & 8 master disciplines...
 
Southeast University  
Southeast University is one of the national key universities administered directly under the Ministry of Education of China.