Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

henan luoyang

white water rafting in henan province

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Henan

Henan Province | Explore Henan

Henan | Local time:   
Henan, is a province in China located in the central part of the country Henan means south of the river.... Wikipedia
English Name: Hénán Chinese Name: 河南 (Hénán)
Capital: Zhengzhou GDP (2013): US$ 525.29 billion
Population: 94,023,567 (2010) Area: 1,500 sq miles
Key Cities: Kaifeng | Zhengzhou


View Larger Map 

Travel & Tourism in Henan Province

Henan Province - Wikipedia
Henan, is a province in China located in the central part of the country Henan means south of the river.
 
Henan Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Henan, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Henan Province

Henan Agricultural University
Henan Agricultural University is located in Zhengzhou, Henan, China...
 
Henan Normal University
Henan Normal University is located in Xinxiang, Henan, China. 
 
Henan University of Finance and Economics
Henan University of Economic and Law is a university located in Zhengzhou, Henan, China. 
 
Henan University of Science & Technology
Henan University of Science and Technology is a comprehensive teaching and research university located in Luoyang...
 
Zhengzhou University
Zhengzhou University is located in Zhengzhou, Henan...
 
Zhengzhou University of Light Industry
Zhengzhou University of Light Industry is a public university located in Zhengzhou, Henan...