Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

chengde putuozongcheng temple

chengde downtown

street in chengde

view of chengde

putuo zongcheng temple chengde

chengde mountain resort 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Hebei

Hebei Province | Explore Heibei

Hebei | Local time:   
Hebei is a province located in China. The name Hebei means 'north of the river' referring to its location north of the Yellow River... Wikipedia
English Name: Héběi Chinese Name: 河北 (Héběi)
Capital: Shijiazhuang GDP (2011): US$ 379 billion
Population: 71,854,202 (2010) Area: 72,500 sq miles
Key Cities: Chengde | Qinhuangdao | Shijiazhuang


View Larger Map 

Travel & Tourism in Hebei Province

Hebei Province - Wikipedia
Hebei is a province located in China. The name Hebei means 'north of the river', referring to its location north of the Yellow River
 
Hebei Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Hebei, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Hebei Province

Agricultural University of Hebei
Agricultural University of Hebei is a university in Baoding, Hebei, China under the provincial government.
 
Hebei Normal University
Hebei Normal University is a university in Hebei, China under the provincial government. Hebei Normal University is a provincial key university...
 
Hebei University
Hebei University is a comprehensive university located in Baoding, Hebei.
 
Hebei University of Science & Technology
Hebei University of Science and Technology is one of the key, multi-disciplinary universities in Shijiazhuang, Hebei.
 
Hebei Universtiy of Technology
Hebei University of Technology is a public university whose main campus lies in in Tianjin. It is the first institute of technology in modern Chinese education...