Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

hainan, yalong bay

sanya, hainan

haikou, hainan

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Hainan

Hainan Province | Explore Hainan

Hainan | Local time:   
Hainan is the smallest province in China. The name Hainan also refers to Hainan Island, the main island of the province... Wikipedia
English Name: Hǎinán Chinese Name: 海南 (Hǎinán)
Capital: Haikou GDP (2013): US$ 51.33 billion
Population: 8,900,000 (2012) Area: 13,700 sq miles
Key Cities: Bo'ao | Haikou | Sanya


View Larger Map 

Travel & Tourism in Hainan Province

Hainan Province - Wikipedia
Hainan is the smallest province in China. The name Hainan also refers to Hainan Island, the main island of the province
 
Hainan Government
Hainan Province's site provides an overview of Hainan, scenic spots, travel and tourism and other general information.
 
Hainan Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Hainan, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Hainan Province

Hainan University
Hainan University is a comprehensive university in Haikou, Hainan province...