Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Guangxi

Guangxi Autonomous Region | Explore Guangxi

Guangxi | Local time:   
Guangxi, officially Guangxi Zhuang Autonomous Region, is in southern China along the border with Vietnam. Wikipedia
English Name: Guǎngxī  Chinese Name: 广西 (Guǎngxī)
Capital: Nanning GDP (2013): US$ 310 billion
Population: 46,800,000 (2012) Area: 540 sq miles
Key Cities: Beihai | Guilin | Nanning


View Larger Map 

Travel & Tourism in Guangxi

Guangxi Province - Wikipedia
Guangxi, officially Guangxi Zhuang Autonomous Region, is an autonomous region of southern China along its border with Vietnam.
 
Guangxi Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Guangxi, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Guangxi

Guangxi Medical University
Guangxi Medical University is located in Nanning, Guangxi, China and is one of the oldest higher education medical institutions in China.
 
Guangxi Normal University
Guangxi Normal University is a university located in Guilin, Guangxi, China.
 
Guangxi Traditional Chinese Medical University
Guangxi Traditional Chinese Medical University is the only higher traditional Chinese medice institution in Guangxi...
 
Guangxi University  
Guangxi University is a provincial university, located in Nanning, capital of Guangxi, China.