Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Fujian 

Fujian Province | Explore Fujian

Fujian Province
Fujian is a province on the southeast coast of China. Fujian is bordered by Zhejiang, Jiangxi, & Guangdong. Taiwan lies to the east... Wikipedia
English Name: Fújiàn Chinese Name: 福建 (Fújiàn)
Capital: Fuzhou GDP (2012): US$ 355.63 billion
Population: 37,500,000 (2012) Area: 46,900 sq miles
Key Cities: Fuzhou  |  Quanzhou  |  Wuyishan  |  Xiamen


View Larger Map 

Travel & Tourism in Fujian

Fujian Province - Wikipedia
Fujian is bordered by Zhejiang to the north, Jiangxi to the west, and Guangdong to the south. Taiwan lies to the east, across the Taiwan Strait.
 
Fujian Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Fujian, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Fujian Province

Fujian Medical University
Fujian Medical University is a university located in Fuzhou, Fujian, China. 
 
Fujian Normal University
Fujian Normal University is a key institution of higher education in Fuzhou... 
 
Fuzhou University
The university is located in Fuzhou & split into two campuses by the Min River, Fuzhou University's Old Campus is located on the north bank of the river...
 
Jimei University
Jimei University, colloquially known as Jídà, is a public university in Xiamen.
 
Xiamen University
Xiamen University, colloquially known as Xia Da, located in Xiamen, Fujian province, is the first university in China founded by overseas Chinese.